Վերադարձի պայմանները

Վերադարձի պայմանները

 

Առաքված ապրանքը անհրաժեշտ է բացել առաքիչի ներկայությամբ, ստուգել դրա համապատասխանությունը կատարված պատվերին, այնուհետև կատարել վճարում:

 

Վերադարձի ենթակա ապրանքներ:  վերադարձի ենթակա են մեզ մոտ գնված բոլոր ապրանքները,  բացառությամբ կառավարության 30 հունվարի 2002 թվականի թիվ 77 որոշմամբ սահմանած անվանացանկով ապրանքների*, եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձեւով, եզրաչափքերով, գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործվել սպառողի կողմից իր նշանակությամբ:  Եթե ապրանքը որևէ պատճառով դուր չի եկել սպառողին ապա ապրանքը կարող է վերադարձվել առաքիչին և այս դեպքում հաճախորդը վճարում է միայն առաքման գումարը՝ 400 դրամ։ 

 

Վերադարձի նախապայմանները: Պատշաճ որակի ապրանքը ընդունվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաեւ վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված ապրանքային կամ դրամարկղային չեկը:

 

Վերադարձի ժամկետները: Սպառողն իրավունք ունի վերադարձնել պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը տասնչորս օրվա ընթացքում` չհաշված գնման օրը: Վերադարձը կատարում է առաքիչը, որի համար գանձվում է ևս 400 դրամ։

 

Հայփոստի միջոցով գնված ապրանքների վերադարձը: Հայփոստի միջոցով գնված ապրանքների վերադարձը իրականացվում է սպառողի միջոցներով, իր իսկ նախընտրած տարբերակով:

 

Գումարի վերադարձ: Պատվերը չեղարկելուց և ապրանքի վերադարձից հետո գումարը վերադարձվում է հաճախորդի կողմից նշված հաշվեհամարին կամ կանխիկ: Գումարը վերադարձվում է կանխիկ միայն Երևանի պատվերների դեպքում: 

Գումարը հաշվեհամարին փոխանցվում է ապրանքի վերադարձից հետո ոչ ուշ քան 10 օրվա ընթացքում: 

*Ստորև ներկայացված ապրանքատեսակները ենթակա չեն վերադարձի

1․ Պարֆյումերակոuմետիկական ապրանքներ 
2․ Տեքuտիլ ապրանքներ (բամբակյա, վուշե, մետաքuյա, բրդյա և uինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ` ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն) 
3․ Կարի ու տրիկոտաժի արտադրանք (տրիկոտաժե uպիտակեղեն, գուլպեղենի Արտադրանք 
4․ Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեuտիցիդներ և ագրոքիմիկատներ 
5․ Բույսեր

6․ Երաշխիքային ժամկետներ ունեցող կենցաղային նշանակության տեխնիկապեu բարդ ապրանքներ (մետաղահատ և փայտամշակման հաuտոցներ, կենցաղային էլեկտրական մեքենաներ ու uարքեր, կենցաղային ռադիոէլեկտրոնային ապրանքներ, հաշվիչ և բազմացնող կենցաղային տեխնիկա, լուuանկարչական ապարատներ, կինոապարատներ, հեռախոuային ու ֆաքuիմիլային ապարատներ, էլեկտրական երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ) 

keyboard_arrow_up